Archiv článků

V sekci "Soubory" je uložen zápis z jednání Kontrolní komise č.1/2012 a v podsekci "Ostatní dokumenty" je uložena odpověď Výboru na tento zápis.

Vážení uživatelé bytů,

v sekci Soubory pod záložkou Kontrolní komise je k dispozici Zpráva kontrolni komise k činnosti Výboru k 30.9.2011.

Vážení uživatelé bytů,

s ohledem na příchod nového kalendářního roku Vám sděluji, že rozpisy záloh na správu a služby pro byty v našem domě zůstávají stejné až do schválení rozpočtu a záloh na Shromáždění vlastníků, které se bude konat na jaře tohoto roku. Vyúčtování záloh za rok 2011 obdržíte po provedení účetní závěrky našeho Společenství (tedy v podobném termínu jako každý rok).

Co se týče nedodělků po provedené výměně hlavních úzavěrů plynu, ty budou opraveny na jaře po dohodě s dodavatelem (Pražská plynárenská a.s.), proto Vás poprosím o trpělivost při překonávání případných nerovností.

 

Vážení uživatelé bytů,

z důvodu havarijního stavu hlavních uzávěrů plynu bude příští týden provedena pracovníky Pražské plynárenské jejich výměna. Tato akce se bohužel neobejde bez omezení dodávek plynu. O jednotlivých výlukách budete informováni přes informační cedule na dveřích.

Děkujeme za pochopení.

 

 

12.12.11. Zahájení výkopu 698 dále
13.12.11. Výměna HUP vchod 698, 699,700,701 - pokračování výkopu
14.12.11. Výměna HUP vchod 702, 703,704,705 - pokračování výkopu
15.12.11. Výměna HUP vchod 706, 707,708,709 - pokračování výkopu
16.12.11. Výměna HUP vchod 710 . Dokončení

V sekci "Virtuální nástěnka" byl zveřejněn nový Domovní řád. Novinkou je především omezení pracovní doby pro hlučné stavební práce.