Novinky

Termíny ASISTOVANÉHO SAMOODEČTU vodoměrů studené a teplé vody v bytech a nebytech objektu JABLONECKÁ 698-711:

 

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů i pracovníků zajišťujících odečet budou odečty vodoměrů provedeny formou ASISTOVANÉHO SAMOODEČTU bez vstupu do bytů a nebytových prostorů.

 

Ve schránce naleznete formulář samoodečtu. Formulář prosím dle instrukcí vyplňte a odevzdejte odečitateli v oznámeném termínu. Odečitatel bude obcházet jednotlivé byty, formulář převezme před bytem na chodbě, zkontroluje ho, přepíše stavy do odečtového listu a předá vám potvrzení o odečtu.

Termíny:

698 středa 02.12.2020 16:30-18:15
699 středa 02.12.2020 18:15-20:00
700 pátek 04.12.2020 16:00-17:45
701 pátek 04.12.2020 17:45-19:30
702 pondělí 07.12.2020 16:00-17:45
703 pondělí 07.12.2020 17:45-19:30
704 středa 09.12.2020 16:00-17:30
705 středa 02.12.2020 16:00-17:30
706 středa 02.12.2020 17:30-19:00
707 čtvrtek 03.12.2020 16:00-17:30
708 čtvrtek 03.12.2020 17:30-19:00
709 pátek 04.12.2020 16:00-17:30
710 pátek 04.12.2020 17:30-19:00
711 pondělí 07.12.2020 16:00-17:30

 

 

Odečty měřičů tepla na radiátorech proběhnou rádiově počátkem roku 2021, kdy už nebude potřeba vaše spolupráce.

Vážení vlastníci,
chtěl bych Vás touto cestou informovat, že výměna stoupaček vody proběhne v termínech, které jsou zveřejněny
ve vitrínách jednotlivých vchodů (698-708)
 
Práce budou probíhat za dodržení všech preventivních a bezpečnostních opatření.
Pokud se nebudete chtít v bytě po dobu prací zdržovat, doporučuji předat klíč od bytu dílovedoucímu panu Klášterkovi z Fa:Janpe, který ho po skončení práce vrátí.
 
Pracovníci se budou pohybovat pouze v předsíni, koupelně, případně na WC podle umístění šachty se stoupačkami.
Věřím, že s Vaší podporou celou akci zvládneme i v této nepříznivé době.
S pozdravem
Tomáš Rumpík - předseda výboru

ZRUŠENO

 

2. SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 2020

se uskuteční v pondělí 12.10.2020 v 18:00 hod. (registrace od 17:00) v hotelu DUO, Teplická 492, Praha 9 – Střížkov.

Pozvánka se všemi podklady včetně plné moci je zveřejněna od 24.9.2020 na www.svj-jablonecka698.cz v sekci Soubory/SVJ a dne 23.9.2020 byla vhozena do poštovních schránek vlastníků v domě nebo zaslána na jejich adresu, pokud zde nebydlí.

Až do dne konání Shromáždění je stále možné projevit svůj zájem o práci ve Výboru SVJ nebo Kontrolní komisi.

Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením doporučujeme, aby každou bytovou jednotku na Shromáždění zastupovala pouze jedna osoba. Pokud se nechcete nebo nemůžete zůčastnit osobně, dejte prosím svou plnou moc sousedovi, některému členovi výboru nebo paní Šindelářové.

Pevně věříme, že účast bude alespoň stejná nebo vyšší než na předchozím shromáždění a podaří se schválit navrhované změny a poté zvolit výbor a případně kontrolní komisi na příští funkční období.

 

V PROSTORÁCH HOTELU DUO JE POVINNOST POUŽÍVAT ROUŠKU NEBO OBDOBNOU OCHRANU ÚST A NOSU.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 2020

se uskuteční dne 7.9.2020 v 18:00 hod. (registrace od 17:00) v sále KD Ládví, Burešova 1661, Praha 8 – Kobylisy.

Pozvánka se všemi podklady včetně plné moci bude zveřejněna od 14.8.2020 na www.svj-jablonecka698.cz v sekci Soubory/SVJ a nejpozději do 24.8.2020 ji najdete ve svých poštovních schránkách.

Až do dne konání Shromáždění je stále možné projevit svůj zájem o práci ve Výboru SVJ nebo Kontrolní komisi.

Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením doporučujeme, aby každou bytovou jednotku na Shromáždění zastupovala pouze jedna osoba.

V PROSTORÁCH KD LÁDVÍ  DOPORUČUJEME POUŽÍVAT ROUŠKU NEBO OBDOBNOU OCHRANU ÚST A NOSU.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

ODVZDUŠNĚNÍ TOPENÍ

Po zvážení všech kladů a záporů odvzdušňování topení vlastníky

bytů v 10. patrech tento způsob nebudeme organizovat plošně.

Pokud budete mít dojem, že Vaše radiátory nehřejí v celé své délce,

kontaktujte pro jejich odvzdušnění pana Sedláka na

tel. 736 778 092 nebo 603 747 458.

Děkujeme za pochopení