Důležitá telefonní čísla byla přidána do sekce "Provoz", odrážka "Informace".