Archiv článků

Vážení vlastníci,

někteří z Vás se nás ptají, jestli nám SBD SM převedlo všechny prostředky, které nám dle účetních knih k 30.4.2011 náležely (z pohledu účetnictví vykonáváme správu od května tohoto roku). SBD SM skutečně peníze převedlo, a to ve dvou splátkách dle mandátní smlouvy, tj. 12 975 989,- Kč po založení účtu SVJ v červenci tohoto roku a zbytek, tj. 3 243 997,-Kč po finančním vypořádání k 31.8.2011. Celkem tedy bylo převedeno 16 219 986,- Kč. Toto číslo vyjadřuje aktuální stav peněžních prostředků k určitému datu a nikoliv stav fondu oprav! Ten bude znám po provedení účetní závěrky na konci roku a o jeho rozdělení se bude rozhodovat na dalším Shromáždění vlastníků.

 

Důležitá telefonní čísla byla přidána do sekce "Provoz", odrážka "Informace".

V sekci "Život u nás v domě" byla založena diskuse (menu je již v češtině) sloužící ke sdělování připomínek a návrhů.

Pokud chcete vkládat příspěvky, je nutné se nejprve zaregistrovat. Potom si klikněte v horním menu diskuse na tlačítko "Index" a objeví se Vám přehled diskusí. Na pravé straně v rámečku "Suggestion box" je link na naši diskusi - Připomínky a návrhy k chodu našeho domu.

Budeme se těšit na Vaše příspěvky.

 

Vážení vlastníci,

Dovolte nám, abychom Vás blíže informovali o dění týkající se stoupacích trubek vedoucích teplou vodu do radiátorů a rekonstrukce vchodů (viz bod 5 zápisu z jednání Výboru č. 7).

V některých vchodech dochází během topné sezóny k nepříjemným zvukům, tzv. praskání, které může nabývat i takové intenzity, jako kdyby někdo bouchal nějakým předmětem do trubek. Toto může být projevem nevyvážené topné soustavy. Proto Výbor žádá všechny vlastníky a uživatele bytů, pokud mají problémy s tímto jevem, aby to oznámili Výboru (emailem, vzkazem do schránky či osobní návštěvou v kanceláři SVJ) do 31.10.2011. Výbor ve spolupráci s panem Sedlákem navrhne řešení této situace a provede odhad finančních nákladů na opravy.

Co se týče rekonstrukce vchodů, nabízí se otázka, proč se Výbor zabývá zrovna touto otázkou. Proč ne třeba střechou? Je to prosté, po analýze technického stavu různých částí domu jsme konstatovali, že střecha, technické podlaží a stoupačky jsou v dobrém technickém stavu a nevyžadují v nejbližších dvou letech žádné velké rekonstrukce. To neznamená, že nebudeme postupně opravovat jejich porušené části, naopak snažíme se těmto závadám předcházet (postupná oprava ventilů apod.).

Abychom mohli připravit plán oprav na další shromáždění, je potřeba znát hodnotu případných rekonstrukcí (např. vchody, světla ve vchodech atd.). Budeme proto realizovat poptávková řízení na takovéto akce, abychom zjistili jejich hodnotu a budeme konzultovat přípravu poptávkového řízení s lidmi, kteří mají praxi v oboru s cílem vyhnout se případným chybám hned při tvorbě poptávkové dokumentace. Rádi bychom Vás tedy ubezpečili, že nebudeme bezcílně objednávat „studie“, ale budeme se obracet s konkrétními problémy odborníky. Správně by tedy v zápise č. 7 u bodu 5 mělo být místo slova „studie“ slovo „konzultace“. Zatím se nám vždy podařilo získat potřebné informace k danému problému bez finančních nákladů a doufáme, že tomu tak bude i v případě opravy tepelné soustavy a přípravy poptávkové dokumentace na rekonstrukci vchodů. Pokud bychom museli přistoupit k placené konzultaci či studii, určitě Vás budeme informovat o tom, kdo tyto služby poskytuje a za jakou finanční odměnu.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že veškeré zápisy z jednání Výboru a zápis z 2. shromáždění vlastníků ze dne 12.5.2011 najdete na internetových stránkách Společenství:

www.svj-jablonecka698.cz

Postupně budeme na tyto stránky přidávat další dokumenty. Nicméně činíme tak vlastními silami, proto nejsou všechny sekce ještě v provozu. I nadále budeme dávat důležité informace na nástěnky, protože každý obyvatel našeho domu nemá přístup na internet.

Za Výbor,

 

Ing. Vojtěch Stritzko

předseda Výboru