Vážení vlastníci,

někteří z Vás se nás ptají, jestli nám SBD SM převedlo všechny prostředky, které nám dle účetních knih k 30.4.2011 náležely (z pohledu účetnictví vykonáváme správu od května tohoto roku). SBD SM skutečně peníze převedlo, a to ve dvou splátkách dle mandátní smlouvy, tj. 12 975 989,- Kč po založení účtu SVJ v červenci tohoto roku a zbytek, tj. 3 243 997,-Kč po finančním vypořádání k 31.8.2011. Celkem tedy bylo převedeno 16 219 986,- Kč. Toto číslo vyjadřuje aktuální stav peněžních prostředků k určitému datu a nikoliv stav fondu oprav! Ten bude znám po provedení účetní závěrky na konci roku a o jeho rozdělení se bude rozhodovat na dalším Shromáždění vlastníků.