Archiv článků

V sekci dokumenty je k dispozici zápis z Výboru č. 8 ze dne 20.11.2012.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Vážení vlastníci,

dne 24.7. byly odeslány složenky typu B s přeplatky na Vaše kontaktní adresy.


Vážení vlastníci,

v sekci Soubory, v záložce Ostatní dokumenty naleznete přepracované projekty podle Vašich připomínek včetně rozpočtů pro rekonstrukci vstupních prostor a výměnu elektroinstalace.

Vážení vlastníci a uživatelé bytů,

Pražská teplárenská, a.s. nám letos oznámila hned dvě odstávky teplé vody, které se uskuteční v následujících termínech:

1) 15.6. - 16.6.

2) 9.7.- 15.7.

Dodávky studené vody nejsou touto výlukou nijak dotčeny.

Shromáždění SVJ se bude konat 30. 5. 2012 (středa) od 17.00 v Kongresovém sále Hotelu DUO

Vážení vlastníci bytových jednotek,

ve dnech 16.5. – 18.5. od 18.00 do 20.30 hodin budou členové Výboru, Kontrolní komise a dobrovolníci v našem domě roznášet vyúčtování za rok 2011 a oficiální pozvánky a podklady ke Shromáždění Společenství pro dům Jablonecká 698-711, Prosek. Pozvánky budou předávány proti podpisu vlastníka bytu. U manželů, kteří mají byt ve společném jmění manželů, stačí podpis jednoho z nich. Každý z podílových spoluvlastníků musí převzít materiály osobně. Pokud se nemůžete Shromáždění zúčastnit, nechte se zastupovat na základě plné moci, která je přílohou pozvánky na Shromáždění.

Žádáme Vás o spolupráci při doručování pozvánek na Shromáždění.

Dále potřebujeme na Shromáždění dovolit 2 členy Výboru SVJ a chceme dovolit náhradníky Kontrolní komise. Prosíme všechny zájemce, ať se jakýmkoli způsobem přihlásí Výboru SVJ.