Vážení vlastníci,
Potvrzení o zdanitelných příjmech, které jsme v nedávné době rozdali do Vašich schránek, slouží jako doklad oficiálních příjmů pro ty z Vás, kteří si připravujete daňové přiznání vlastními silami. Finanční vypořádání bude provedeno v rámci celkového vyúčtování v dubnu/květnu, jako každý rok (příjem z nebytových prostor půjde k dobru Vašeho případného přeplatku záloh).