Novinky

Vážení vlastníci,

jak již z doručených pozvánek víte, Shromáždění se letos koná  4.10.2017 od 17:00 v sále KD Ládví.

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů, které jsou na programu, Vás žádáme o maximální účast. Tu můžete zajistit nejlépe svou osobní přítomností, nebo se můžete nechat zastupovat  jiným vlastníkem na základě plné moci, která je jako v letech minulých přiložena k pozvánce.

Jedním z důležitých bodů programu je schválení Stanov SVJ v podobě, která je v souladu se zák. č.89/2012 Sb. Na minulých Shromážděních byl vždy spor o to, která varianta Stanov je lepší. Proto jsme nechali právníka se specializací na SVJ vypracovat posudek, který je přílohou pozvánky a mohl by Vám pomoci při hlasování.

Nejdůležitějším bodem programu letos však je volba nového Výboru. Jelikož funkční období končí současnému Výboru již 6.11.2017 a automaticky se neprodlužuje, je víc než nutné zvolit Výbor nový.

Do dnešního dne se však nepřihlásil žádný zájemce o tuto práci, proto Vás vyzýváme: „KANDIDUJTE!!“

Pokud by se nový Výbor nepodařilo zvolit, pak by výkon jeho povinností, včetně správy domu převzal  vlastník s největším spoluvlastnickým podílem, kterým je SBD Severní město.

 

Děkujeme, že budete o tomto textu přemýšlet a těšíme se na Vás na Shromáždění .

UPOZORNĚNÍ

 

Od 15.6.2017 do odvolání budou vlastníci bytů průběžně kontaktováni zástupci společnosti MT Energo p. Jaroslavem Hůlou a p. Michalem Vinickým, aby si dohodli termín návštěvy bytů kvůli montáži kruhových ventilů pro vzduchotechniku v rámci její rekonstrukce.

Vážení vlastníci,

paní Zábranská 1.6.2017 předložila konečnou verzi stávajících Stanov SVJ uvedených do souladu s NOZ.

Tento dokument si můžete stáhnout v sekci Soubory/SVJ/Ostatní dokumenty.

Doporučujeme porovnat s původním návrhem stanov dle NOZ, který je k dispozici v sekci Soubory/Zápisy se shromáždění/9.Shromáždění.

Výbor nechá oba návrhy posoudit autoritou, která se specializuje na právo SVJ a tyto posudky následně zveřejní.

 

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY 2017

 

Na základě informací od Pražské teplárenské s předstihem oznamujeme, že odstávka teplé vody v našem domě v tomto roce

 

N E B U D E

REVIZE PLYNU V BYTECH VLASTNÍKŮ

dle vyhl. č.85/1978 se bude od 6.3.2017 provádět pravidelná revize plynu v bytech.

Každý vlastník - uživatel musí umožnit reviznímu technikovi vstup do bytu a přístup k plynoměru a sporáku.

Vyrozumění o termínu návštěvy revizního technika bude mít každý vlastník – uživatel ve své poštovní schránce, včetně uvedení náhradního termínu (tento ještě není zpoplatněn).

V případě neumožnění revize v řádném nebo náhradním termínu si pak dotčený vlastník musí domluvit individuální termín, který je zpoplatněn částkou 90,-Kč.

Revizní technik : pan Jiří KURZWEIL,

tel.: 774 858 812 nebo 606 316 995

Odstranění závad zjištěných si každý vlastník hradí sám.

 

Zveřejněno dne : 28.2.2017

Za Výbor SVJ : T.Rumpík