Vážení vlastníci,

paní Zábranská 1.6.2017 předložila konečnou verzi stávajících Stanov SVJ uvedených do souladu s NOZ.

Tento dokument si můžete stáhnout v sekci Soubory/SVJ/Ostatní dokumenty.

Doporučujeme porovnat s původním návrhem stanov dle NOZ, který je k dispozici v sekci Soubory/Zápisy se shromáždění/9.Shromáždění.

Výbor nechá oba návrhy posoudit autoritou, která se specializuje na právo SVJ a tyto posudky následně zveřejní.