Vážení vlastníci,

v sekci Soubory/Ostatni dokumenty najdete odpověď Výboru ke stanovisku paní Zábranské.