Dne 11.2.2016 byl do sekce Soubory/SVJ/Základní dokumenty zveřejněn NÁVRH STANOV DLE NOZ.

Vyzýváme vlastníky, aby nejpozději do 30.4.2016 doručili Výboru věcné připomínky k tomuto návrhu.

Připomínky a návrhy po tomto termínu nebudou akceptovány.

NÁVRH v tištěné podobě lze získat v kanceláři SVJ za 50,-Kč.