Vážení vlastníci, dámy a pánové,

chtěl bych Vám jménem Výboru touto cestou poděkovat za účast na 8. Shromáždění.

Jsem rád, že jste se před Shromážděním seznámili se zaslanými podklady a hlasování mohlo až na vyjímky proběhnout rychle.

Přesto jsme se ke konci Shromáždění stali usnášení neschopnými, což mně osobně dost mrzí.

Přeji všem příjemný adventní čas.

 

T.Rumpík