Termíny ASISTOVANÉHO SAMOODEČTU vodoměrů studené a teplé vody v bytech a nebytech objektu JABLONECKÁ 698-711:

 

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů i pracovníků zajišťujících odečet budou odečty vodoměrů provedeny formou ASISTOVANÉHO SAMOODEČTU bez vstupu do bytů a nebytových prostorů.

 

Ve schránce naleznete formulář samoodečtu. Formulář prosím dle instrukcí vyplňte a odevzdejte odečitateli v oznámeném termínu. Odečitatel bude obcházet jednotlivé byty, formulář převezme před bytem na chodbě, zkontroluje ho, přepíše stavy do odečtového listu a předá vám potvrzení o odečtu.

Termíny:

698 středa 02.12.2020 16:30-18:15
699 středa 02.12.2020 18:15-20:00
700 pátek 04.12.2020 16:00-17:45
701 pátek 04.12.2020 17:45-19:30
702 pondělí 07.12.2020 16:00-17:45
703 pondělí 07.12.2020 17:45-19:30
704 středa 09.12.2020 16:00-17:30
705 středa 02.12.2020 16:00-17:30
706 středa 02.12.2020 17:30-19:00
707 čtvrtek 03.12.2020 16:00-17:30
708 čtvrtek 03.12.2020 17:30-19:00
709 pátek 04.12.2020 16:00-17:30
710 pátek 04.12.2020 17:30-19:00
711 pondělí 07.12.2020 16:00-17:30

 

 

Odečty měřičů tepla na radiátorech proběhnou rádiově počátkem roku 2021, kdy už nebude potřeba vaše spolupráce.