Vážení vlastníci,
chtěl bych Vás touto cestou informovat, že výměna stoupaček vody proběhne v termínech, které jsou zveřejněny
ve vitrínách jednotlivých vchodů (698-708)
 
Práce budou probíhat za dodržení všech preventivních a bezpečnostních opatření.
Pokud se nebudete chtít v bytě po dobu prací zdržovat, doporučuji předat klíč od bytu dílovedoucímu panu Klášterkovi z Fa:Janpe, který ho po skončení práce vrátí.
 
Pracovníci se budou pohybovat pouze v předsíni, koupelně, případně na WC podle umístění šachty se stoupačkami.
Věřím, že s Vaší podporou celou akci zvládneme i v této nepříznivé době.
S pozdravem
Tomáš Rumpík - předseda výboru