SHROMÁŽDĚNÍ 2016 SVJ JABLONECKÁ 698-711

se koná ve čtvrtek 1.12.2016 od 17:00 hod v hotelu DUO, Teplická ul., Praha 9.

Vzhledem k tomu, že se budou schvalovat nové stanovy, žádáme Vás o maximální účast, nebo o zplnomocnění zástupce.

Veškeré podklady a informace naleznete v sekci Zápisy se shromáždění vlastníků/9.Shromáždění.