Vážení vlastníci a uživatelé bytů,

Pražská teplárenská, a.s. nám letos oznámila hned dvě odstávky teplé vody, které se uskuteční v následujících termínech:

1) 15.6. - 16.6.

2) 9.7.- 15.7.

Dodávky studené vody nejsou touto výlukou nijak dotčeny.