Oznámení o přijetí návrhu na rozhodnutí mimo shromáždění najdete zde

Výsledky per rollam