Na základě aktuální situace (COVID-19), v kontextu pokynů vlády a dalších odpovědných institucí, Výbor informuje o

Přerušení prací výměny rozvodů SV a TUV (vchody 703-698)

O nových termínech pro vchody 708-704 a 703-698 Vás budeme včas informovat na těchto místech a ve vývěskách jednotlivých vchodů.

 

Děkujeme za pochopení.