Termíny odečtů vodoměrů studené a teplé vody v bytech a nebytech objektu JABLONECKÁ 698-711:

Umožněte, prosím, přístup do bytu či nebytu po celou uvedenou dobu.

Týden před stanoveným termínem bude na objektu umístěna vývěska.

č.p. 698 … pondělí … 2.12.2019 … 17:00-18:30

č.p. 699 … pondělí … 2.12.2019 … 18:30-20:00

č.p. 700 … středa … 4.12.2019 … 16:00-17:30

č.p. 701 … středa … 4.12.2019 … 17:30-19:00

č.p. 702 … pondělí … 9.12.2019 … 17:00-18:30

č.p. 703 … pondělí … 9.12.2019 … 18:30-20:00

č.p. 704 … středa … 11.12.2019 … 16:00-17:30

č.p. 705 … pondělí … 2.12.2019 … 16:00-17:30

č.p. 706 … pondělí … 2.12.2019 … 17:30-19:00

č.p. 707 … úterý … 3.12.2019 … 16:00-17:30

č.p. 708 … úterý … 3.12.2019 … 17:30-19:00

č.p. 709 … středa … 4.12.2019 … 16:00-17:30

č.p. 710 … středa … 4.12.2019 … 17:30-19:00

č.p. 711 … čtvrtek … 5.12.2019 … 16:00-17:30

Odečty měřičů tepla na radiátorech proběhnou rádiově počátkem roku 2020, kdy už nebude potřeba přístup do jednotlivých bytů.