Na základě nových pravidel rozúčtování nákladů na vytápění dle novely vyhlášky č. 269/2015 Sb.,

platné od 1. ledna 2024, výbor rozhodl o zachování základní složky nákladů na vytápění na současné

hodnotě 40% i pro následující zůčtovací období.

Rozhodnutí naplňuje znění platných stanov.