Shromáždění SVJ v roce 2023 proběhne v souladu s článkem 12 Stanov SVJ mimo zasedání (per rollam).

Všem vlastníkům bude doručen vhozením do schránky, nebo zasláním poštou, nebo emailem Průvodní dopis s návrhy usnesení a pokyny, plná moc a hlasovací formulář.

Veškeré podklady potřebné k rozhodnutí naleznete na tomto odkaze

https://www.svj-jablonecka698.cz/joomla/index.php/soubory/category/70-podklady-shromazdeni-2023-per-rollam

nebo v kanceláři SVJ.

 

Protokol s výsledky hlasování

je od 16.12.2023 pro všechny vlastníky zveřejněn písemnou formou na webu SVJ, ve vitrínách jednotlivých vchodů a na výloze kanceláře SVJ. 

Seznam hlasování jednotlivých členů je uložen v elektronické podobě v kanceláři SVJ.