Formulář pro udělení souhlasu s doručováním písemností elektronickou cestou pro všechny, kteří tak ještě neučinili, je zveřejněný zde : 

Souhlas s doručováním písemností