Zahájení vytápění v topné sezóně 2023/2024

Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot zahájila Pražská teplárenská a.s. dodávky tepla pro vytápění. 

Koncové odběratele (vlastníky bytů) žádáme, aby otevřeli všechny termostatické ventily alespoň do polohy III.

Vlastníky bytů v 10. patrech , kteří mají na radiátorech odvzdušňovací ventily žádáme, aby soustavu odvzdušnili ( i opakovaně), a nebylo narušeno vytápění bytů v nižších patrech. 

(dle stanov článek 16.4 bod o)