Přeplatky z vyúčtování za rok 2022 byly v tomto týdnu (7.-11.8.2023) zadány k vyplacení na účty vlastníků.

Platby prostřednictvím složenky mohou ti, kterých se to týká, očekávat během následujícíh 14 dnů.

Kdo přeplatek neobdrží do 31.8.2023 a má na něj nárok, nechť se laskavě obrátí na výbor SVJ prostřednictvím mailu.