VYÚČTOVÁNÍ 2022

Do 30.4.2023 vlastníci (členové SVJ) obdrží vyúčtování služeb spojených s užíváním bytové jednotky za rok 2022. Vyúčtování budou také k dispozici na www.domy-online.cz v účtu jednotlivých vlastníků.

 Žádáme všechny, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali zejména správnost uváděných stavů vodoměrů a IRTN, v případě nesouladu pak uplatnili námitky k vyúčtování.

 Reklamační lhůta, ve které je možné námitky uplatnit činí 30 kalendářních dnů od data doručení vyúčtování.

PŘEPLATEK I NEDOPLATEK Z VYÚČTOVÁNÍ

MUSÍ BÝT VYPOŘÁDÁN DO 31. 8. 2023 

(nikoli do 31. července 2023, jak je uvedeno na vyúčtování)