Dnes byly zaslány na rejstříkový soud nově platné Stanovy SVJ a Zápis z náhradního shromáždění.

Na našem webu tyto dokumenty najdete zde :

https://www.svj-jablonecka698.cz/joomla/index.php/soubory/category/1-zakladni-dokumenty?download=488:stanovy-svj-dle-noz-2023

https://www.svj-jablonecka698.cz/joomla/index.php/zapisy-ze-shromazdeni-vlastniku/category/67-nahradni-16-shromazdeni-31-1-2023?download=487:zapis-z-nahradniho-shromazdeni-31-1-2023

 

Děkujeme všem, kteří se shromáždění zůčastnili osobně nebo se nechali zastupovat na základě plné moci a tím výraznou měrou pomohli k jeho zdárnému průběhu.