ODEČTY TEPLA, TEPLÉ A STUDENÉ VODY

 

proběhnou v prvním týdnu roku 2023 dálkovou formou.

Pracovník, který odečet provádí, nepotřebuje vstupovat do jednotlivých bytů.

Bude odečten stav, který se automaticky v každém měřidle 

uloží k datu 31.12. 2022

 

Doporučujeme vlastníkům, aby si  31.12. 2022 opsali a uložili alespoň stav vodoměru teplé a studené vody pro případnou budoucí kontrolu.