Zprávu o hospodaření za rok 2020 a návrh hospodaření na rok 2022 zveřejňujeme k nahlédnutí zde

https://www.svj-jablonecka698.cz/joomla/index.php/soubory/category/66-hospodareni-2020-a-navrh-2022

Protože se je nepodařilo zařadit do hlasování per rollam v roce 2021 ani na program shromáždění v roce 2022, budou tyto dokumenty projednány v nejbližším možném termínu.