Dne 7.11.2022 byl zveřejněn

 

Zápis z 16. shromáždění SVJ

 

včetně prezenční listiny.