Vážení členové SVJ,

 

děkujeme všem, kteří měli dostatek zodpovědnosti a dostavili se dne 31.10.2022 na shromáždění SVJ osobně nebo se nechali zastupovat na základě plné moci.

 

Bohužel většina členů se takto nezachovala a díky tomu se shromáždění s účastí 48,37% nestalo usnášeníschopným, 

 

Náklady ve výši 33500,- Kč budou uhrazeny a náhradní shromáždění bude svoláno v nejbližším možném termínu v závislosti na volné kapacitě pronajímatele sálu.

 

Termín konání náhradního shromáždění oznámíme s dostatečným předstihem ( předpoklad leden 2023 ) a doufáme, že se počet zodpovědných vlastníků a tím i účast na shromáždění výrazně zvýší.