DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VLASTNÍKY

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v cirkulaci teplé vody odebrané ve výměníkové stanici na adrese Jablonecká 704/22, Praha 9

 Vážení, dne 20.07.2022 zahájila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) kontrolu odběrem vzorků teplé vody v bytové jednotce v Jablonecká 706/26, Praha 9 a ve výměníkové stanici Jablonecká 704/22, Praha 9 zásobující vchody Jablonecká 703/20, 704/22, 705/24, 706/26 teplou vodou.

Výrobcem teplé vody, a tedy kontrolovanou osobou, je společnost Pražská teplárenská a.s., která odpovídá za kvalitu dodávané vody do objektu, tedy na výstupu z výměníku. HSHMP informuje Společenství vlastníků jednotek domu Jablonecká 698-711, Prosek, že vzorek teplé vody odebrané z cirkulace teplé vody ve výměníkové stanici nacházející se v objektu Jablonecká 704/22, Praha 9, nevyhověl hygienickému limitu v ukazateli Legionella species (který je dán jako doporučená hodnota).

 Naměřená hodnota 300 KTJ/100ml, hygienický limit doporučená hodnota 100KTJ/100 ml.

Zároveň bylo zjištěno, že vzorek teplé vody odebraný na výstupu z výměníkové stanice a vzorek odebraný přímo v bytové jednotce v objektu Jablonecká 706/26, Praha 9, vyhověly hygienickému limitu v ukazateli Legionella species.

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména pro dospělé osoby s defektem imunitního systému a osobám po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby zjednání nápravy.

 Jelikož Legionelu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.

 Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně čisticím přípravkem s obsahem chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

 Vyhláškou č. 252/2004 Sb. je pro ukazatel Legionella spp. pro teplou vodu v bytových domech stanovena pouze doporučená (nezávazná) hodnota, jejíž překročení není porušením právního předpisu, tudíž HSHMP nepřísluší ukládat nápravná opatření ani výrobci teplé vody, ani vlastníkovi objektu.

Tuto informaci obdržel výbor do datové schránky 11.8.2022 od Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Ze strany Pražské teplárenské je zahájena termická dezinfekce, tj. nastavení teploty dodávané vody na 60 °C po dobu minimálně 14 dní.

Výbor objednává instalaci dezinfekční jednotky v předávací stanici u odborné firmy, která tyto služby poskytuje. Měsíční aplikace spolu s výše uvedenými doporučenými opatřeními jsou velmi efektivní.

 

Za výbor žádáme vlastníky o spolupráci                                             Virva Miroslav

                                                                                                                      16.8.2022