Dnes 3.6.2021 byly v sekci Soubory/SVJ/PER ROLLAM 2021 - podklady

http://www.svj-jablonecka698.cz/joomla/index.php/soubory/category/58-per-rollam-2021-podklady

zveřejněny pro všechny členy SVJ podklady pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění.

Tyto podklady budou členům SVJ dále vhozeny do jejich poštovních schránek v domě, nebo doručeny na jejich korespondenční adresu

prostřednictvím poštovní zásilky nebo elektronickou cestou, případně kombinací uvedených možností.

Vyjádření Vaší vůle očekáváme nejpozději 24.6.2021, výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději 30.6.2021

Věříme, že při hlasování tímto způsobem se vyjádří 100% členů a výsledky hlasování tak budou maximálně objektivní.