Výbor převzal od účetní firmy „Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytové jednotky/NP“ za rok 2019.

Vyúčtování bylo 27.4.2020 vhozeno do poštovních schránek vlastníků, 28.4.2020 pak bude prostřednictvím Česká pošta s.p. odesláno vlastníkům, kteří v domě nebydlí nebo mají z jiných důvodů požadavek na doručování písemností poštou.

Ve vlastním zájmu si vyúčtování zkontrolujte a v případě nesrovnalostí reklamujte ve lhůtě 30 dnů od doručení. Reklamaci v písemné podobě předejte Výboru SVJ, který zajistí její řešení.