Na základě aktuální situace (COVID-19), v kontextu pokynů vlády a dalších odpovědných institucí, Výbor informuje o

Přerušení prací výměny rozvodů SV a TUV (vchody 706-704)

a to po dobu trvání nouzového stavu (aktuálně do 11. 4. 2020).

Termíny pro vchody 703–698 stále zůstávají v platnosti.

O dalším postupu Vás budeme včas informovat na těchto místech a ve vývěskách jednotlivých vchodů.

Děkujeme za pochopení.