DŮLEŽITÁ INFORMACE

V sekci Soubory/SVJ/Podklady pro Shromáždění 2019 byl uveřejněn návrh stanov, který byl pro SVJ Jablonecká vypracován notářskou kanceláří a také návrh domovního a provozního řádu. Výbor očekává připomínky vlastníků k uvedeným dokumentům nejpozději do 15. 9. 2019 (e-mail, schránka SVJ, pošta).