Proběhla revize ležaté kanalizace v technickém podlaží

za použití kamery. Její závěry jsou k dispozici v sekci

Soubory/Ostatní dokumenty.