V sekci Soubory/SVJ/Ostatní dokumenty najdete znalecký posudek, který se týká kvality provedení celkové rekonstrukce střechy.

Doporučujeme k přečtení všem.