Dne 1.9.2017 byla v sekci „Formuláře ke stažení“  zveřejněna pozvánka na Shromáždění SVJ domu Jablonecká 698-711, které se tentokrát koná 4.10.2017 v sále KD Ládví.

Zahájení Shromáždění v 18:00, registrace od 17:00 hod.

Pozvánka je zveřejněna včetně všech příloh.

Vlastníky vyzýváme ke kandidatuře do Výboru a kontrolního orgánu.

 

Je bezpodmínečně nutná účast VŠECH vlastníků. Ten kdo svou povinnost nemůže z různých důvodů splnit osobně, prosíme udělte plnou moc někomu ze svého okolí.

Za 100% účast předem děkujeme.