SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 2017

SE USKUTEČNÍ 4.10.2017 V SÁLE KD LÁDVÍ.

POZVÁNKY S PROGRAMEM OBDRŽÍTE V TERMÍNU DO SVÝCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK.

JEDNÍM Z HLAVNÍCH BODŮ BUDE VOLBA NOVÉHO VÝBORU SVJ A KONTROLNÍHO ORGÁNU.

ZÁJEMCI O TUTO PRÁCI, PODÁVEJTE SVÉ PŘIHLÁŠKY OSOBNĚ, POŠTOU NEBO MAILEM NEJPOZDĚJI DO 4.10.2017