Dne 31.3.2017 byl poslední termín pro dodání nabídek na rekonstrukci střechy, vzduchotechniky, kanalizace a plynu.
Všechny doručené nabídky jsou k nahlédnutí v sekci Soubory/Cenové nabídky k VŘ, nebo v kanceláři SVJ.
V průběhu dubna dojde k výběru nejlepších nabídek a k uzavření SoD na uvedené akce.