Novinky

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY 2020

Na základě informací od Pražské teplárenské s předstihem oznamujeme, že odstávka teplé vody v našem domě v tomto roce

N E B U D E

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY 2019

Na základě informací od Pražské teplárenské s předstihem oznamujeme, že odstávka teplé vody v našem domě v tomto roce

N E B U D E

 

ODVZDUŠNĚNÍ TOPENÍ

Po zvážení všech kladů a záporů odvzdušňování topení vlastníky

bytů v 10. patrech tento způsob nebudeme organizovat plošně.

Pokud budete mít dojem, že Vaše radiátory nehřejí v celé své délce,

kontaktujte pro jejich odvzdušnění pana Sedláka na

tel. 736 778 092 nebo 603 747 458.

Děkujeme za pochopení

Vážení vlastníci,

jak již z doručených pozvánek víte, Shromáždění se letos koná  4.10.2017 od 17:00 v sále KD Ládví.

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů, které jsou na programu, Vás žádáme o maximální účast. Tu můžete zajistit nejlépe svou osobní přítomností, nebo se můžete nechat zastupovat  jiným vlastníkem na základě plné moci, která je jako v letech minulých přiložena k pozvánce.

Jedním z důležitých bodů programu je schválení Stanov SVJ v podobě, která je v souladu se zák. č.89/2012 Sb. Na minulých Shromážděních byl vždy spor o to, která varianta Stanov je lepší. Proto jsme nechali právníka se specializací na SVJ vypracovat posudek, který je přílohou pozvánky a mohl by Vám pomoci při hlasování.

Nejdůležitějším bodem programu letos však je volba nového Výboru. Jelikož funkční období končí současnému Výboru již 6.11.2017 a automaticky se neprodlužuje, je víc než nutné zvolit Výbor nový.

Do dnešního dne se však nepřihlásil žádný zájemce o tuto práci, proto Vás vyzýváme: „KANDIDUJTE!!“

Pokud by se nový Výbor nepodařilo zvolit, pak by výkon jeho povinností, včetně správy domu převzal  vlastník s největším spoluvlastnickým podílem, kterým je SBD Severní město.

 

Děkujeme, že budete o tomto textu přemýšlet a těšíme se na Vás na Shromáždění .

UPOZORNĚNÍ

 

Od 15.6.2017 do odvolání budou vlastníci bytů průběžně kontaktováni zástupci společnosti MT Energo p. Jaroslavem Hůlou a p. Michalem Vinickým, aby si dohodli termín návštěvy bytů kvůli montáži kruhových ventilů pro vzduchotechniku v rámci její rekonstrukce.