Novinky

Ve dnech  28.9. a 12.10.2020 bude z důvodu státního svátku a shromáždění kancelář SVJ uzavřena.

2. SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 2020

se uskuteční v pondělí 12.10.2020 v 18:00 hod. (registrace od 17:00) v hotelu DUO, Teplická 492, Praha 9 – Střížkov.

Pozvánka se všemi podklady včetně plné moci je zveřejněna od 24.9.2020 na www.svj-jablonecka698.cz v sekci Soubory/SVJ a dne 23.9.2020 byla vhozena do poštovních schránek vlastníků v domě nebo zaslána na jejich adresu, pokud zde nebydlí.

Až do dne konání Shromáždění je stále možné projevit svůj zájem o práci ve Výboru SVJ nebo Kontrolní komisi.

Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením doporučujeme, aby každou bytovou jednotku na Shromáždění zastupovala pouze jedna osoba. Pokud se nechcete nebo nemůžete zůčastnit osobně, dejte prosím svou plnou moc sousedovi, některému členovi výboru nebo paní Šindelářové.

Pevně věříme, že účast bude alespoň stejná nebo vyšší než na předchozím shromáždění a podaří se schválit navrhované změny a poté zvolit výbor a případně kontrolní komisi na příští funkční období.

 

V PROSTORÁCH HOTELU DUO JE POVINNOST POUŽÍVAT ROUŠKU NEBO OBDOBNOU OCHRANU ÚST A NOSU.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 2020

se uskuteční dne 7.9.2020 v 18:00 hod. (registrace od 17:00) v sále KD Ládví, Burešova 1661, Praha 8 – Kobylisy.

Pozvánka se všemi podklady včetně plné moci bude zveřejněna od 14.8.2020 na www.svj-jablonecka698.cz v sekci Soubory/SVJ a nejpozději do 24.8.2020 ji najdete ve svých poštovních schránkách.

Až do dne konání Shromáždění je stále možné projevit svůj zájem o práci ve Výboru SVJ nebo Kontrolní komisi.

Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením doporučujeme, aby každou bytovou jednotku na Shromáždění zastupovala pouze jedna osoba.

V PROSTORÁCH KD LÁDVÍ  DOPORUČUJEME POUŽÍVAT ROUŠKU NEBO OBDOBNOU OCHRANU ÚST A NOSU.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

ODVZDUŠNĚNÍ TOPENÍ

Po zvážení všech kladů a záporů odvzdušňování topení vlastníky

bytů v 10. patrech tento způsob nebudeme organizovat plošně.

Pokud budete mít dojem, že Vaše radiátory nehřejí v celé své délce,

kontaktujte pro jejich odvzdušnění pana Sedláka na

tel. 736 778 092 nebo 603 747 458.

Děkujeme za pochopení

Vážení vlastníci,

jak již z doručených pozvánek víte, Shromáždění se letos koná  4.10.2017 od 17:00 v sále KD Ládví.

Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů, které jsou na programu, Vás žádáme o maximální účast. Tu můžete zajistit nejlépe svou osobní přítomností, nebo se můžete nechat zastupovat  jiným vlastníkem na základě plné moci, která je jako v letech minulých přiložena k pozvánce.

Jedním z důležitých bodů programu je schválení Stanov SVJ v podobě, která je v souladu se zák. č.89/2012 Sb. Na minulých Shromážděních byl vždy spor o to, která varianta Stanov je lepší. Proto jsme nechali právníka se specializací na SVJ vypracovat posudek, který je přílohou pozvánky a mohl by Vám pomoci při hlasování.

Nejdůležitějším bodem programu letos však je volba nového Výboru. Jelikož funkční období končí současnému Výboru již 6.11.2017 a automaticky se neprodlužuje, je víc než nutné zvolit Výbor nový.

Do dnešního dne se však nepřihlásil žádný zájemce o tuto práci, proto Vás vyzýváme: „KANDIDUJTE!!“

Pokud by se nový Výbor nepodařilo zvolit, pak by výkon jeho povinností, včetně správy domu převzal  vlastník s největším spoluvlastnickým podílem, kterým je SBD Severní město.

 

Děkujeme, že budete o tomto textu přemýšlet a těšíme se na Vás na Shromáždění .