Novinky

Vážení vlastníci,

paní Zábranská 1.6.2017 předložila konečnou verzi stávajících Stanov SVJ uvedených do souladu s NOZ.

Tento dokument si můžete stáhnout v sekci Soubory/SVJ/Ostatní dokumenty.

Doporučujeme porovnat s původním návrhem stanov dle NOZ, který je k dispozici v sekci Soubory/Zápisy se shromáždění/9.Shromáždění.

Výbor nechá oba návrhy posoudit autoritou, která se specializuje na právo SVJ a tyto posudky následně zveřejní.

 

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY 2017

 

Na základě informací od Pražské teplárenské s předstihem oznamujeme, že odstávka teplé vody v našem domě v tomto roce

 

N E B U D E

REVIZE PLYNU V BYTECH VLASTNÍKŮ

dle vyhl. č.85/1978 se bude od 6.3.2017 provádět pravidelná revize plynu v bytech.

Každý vlastník - uživatel musí umožnit reviznímu technikovi vstup do bytu a přístup k plynoměru a sporáku.

Vyrozumění o termínu návštěvy revizního technika bude mít každý vlastník – uživatel ve své poštovní schránce, včetně uvedení náhradního termínu (tento ještě není zpoplatněn).

V případě neumožnění revize v řádném nebo náhradním termínu si pak dotčený vlastník musí domluvit individuální termín, který je zpoplatněn částkou 90,-Kč.

Revizní technik : pan Jiří KURZWEIL,

tel.: 774 858 812 nebo 606 316 995

Odstranění závad zjištěných si každý vlastník hradí sám.

 

Zveřejněno dne : 28.2.2017

Za Výbor SVJ : T.Rumpík

V sekci Ostatní dokumenty jsme zveřejnili další vyjádření paní Zábranské.

Vážení vlastníci,

v sekci Zápisy ze shromáždění vlastníků/10.Shromáždění byl zveřejněn zápis. Ten bude od 18.2.2017 také vyvěšen na okně kanceláře SVJ.