ZMĚNA ÚŘEDNÍ DOBY

V době letních prázdnin bude kancelář SVJ otevřena pouze v pondělí

8.7., 22.7., 5.8., 19.8.

vždy v době 19-20:00 hodin.

Za Výbor SVJ : Tomáš Rumpík