REVIZE PLYNU V BYTECH VLASTNÍKŮ

dle vyhl. č.85/1978 se bude od 6.3.2017 provádět pravidelná revize plynu v bytech.

Každý vlastník - uživatel musí umožnit reviznímu technikovi vstup do bytu a přístup k plynoměru a sporáku.

Vyrozumění o termínu návštěvy revizního technika bude mít každý vlastník – uživatel ve své poštovní schránce, včetně uvedení náhradního termínu (tento ještě není zpoplatněn).

V případě neumožnění revize v řádném nebo náhradním termínu si pak dotčený vlastník musí domluvit individuální termín, který je zpoplatněn částkou 90,-Kč.

Revizní technik : pan Jiří KURZWEIL,

tel.: 774 858 812 nebo 606 316 995

Odstranění závad zjištěných si každý vlastník hradí sám.

 

Zveřejněno dne : 28.2.2017

Za Výbor SVJ : T.Rumpík