Vážení vlastníci,

Výbor připravil ke schválení vlastníkům Rekonstrukce a opravy pro roky 2013 a 2014.

 

 

dne 27.2. bylo ukončeno hlasování. Stav hlasování je následující:

- Výměna elektrických rozvodů a světel: PRO realizaci bylo 78,88% hlasů vlastníků

- Rekonstrukce vnitřních vstupních prostor: PRO realizaci bylo 77,73% hlasů vlastníků

Tímto je splněna podmínka pro realizaci navrhovaných rekonstrukcí a oprav (tj. získání souhlasu 75% všech vlastníků).

Hlasovací archy a součtová listina jsou k dispozici v kanceláři SVJ. Děkujeme všem vlastníkům, kteří se účastnili hlasování, za jejich podporu, velmi si jí vážíme.

Vyhlášená poptávková řízení najdete v sekci "Poptávková řízení".