Vážení uživatelé bytů,

v sekci Soubory přibyly zápisy ze schůze  Kontrolní komise č. 1-2013.