Vážení uživatelé bytů,

v sekci Soubory pod záložkou Kontrolní komise je k dispozici Zpráva kontrolni komise k činnosti Výboru k 30.9.2011.