Vážení uživatelé bytů,

s ohledem na příchod nového kalendářního roku Vám sděluji, že rozpisy záloh na správu a služby pro byty v našem domě zůstávají stejné až do schválení rozpočtu a záloh na Shromáždění vlastníků, které se bude konat na jaře tohoto roku. Vyúčtování záloh za rok 2011 obdržíte po provedení účetní závěrky našeho Společenství (tedy v podobném termínu jako každý rok).

Co se týče nedodělků po provedené výměně hlavních úzavěrů plynu, ty budou opraveny na jaře po dohodě s dodavatelem (Pražská plynárenská a.s.), proto Vás poprosím o trpělivost při překonávání případných nerovností.